نویسنده = قربانعلی روشنی
تعداد مقالات: 1
1. اثر شاخصهای پایداری خاکدانه بر عملکرد گندم در یک خاک با سطح ویژه بالا تحت روش های مختلف خاک‌ورزی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 171-191

مهدی حسینی؛ قربانعلی روشنی؛ سید علیرضا موحدی نائینی