نویسنده = اعظم جعفری
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر عوامل محیطی و خاکساز بر تنوع خاک های مناطق کرمان و لاله زار

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 69-106

اعظم جعفری؛ سمیرا کشتکار؛ محمد هادی فرپور


3. مقایسه‌ی نگرش روش‌های نقشه‌برداری سنتی و رقومی خاک با استفاده از رویکرد تفرق کارکردی (مطالعه‌ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-70

زهره مصلح؛ محمدحسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عبدالمحمد محنت کش؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ عباس امینی فسخودی


4. تعیین شکل‌های فسفر آلی در یک خاک آهکی متأثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-95

مریم معینی؛ مجید حجازی مهریزی؛ اعظم جعفری