نویسنده = اعظم جعفری
تعداد مقالات: 5
1. تابع مفصل و کاربرد آن در برآورد تغییرات مکانی شن و جرم مخصوص ظاهری خاک

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-64

10.22069/ejsms.2020.16594.1889

احسان غجه پور؛ اعظم جعفری؛ وحیدرضا جلالی؛ مجید محمود آبادی


2. تاثیر عوامل محیطی و خاکساز بر تنوع خاک های مناطق کرمان و لاله زار

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 69-106

10.22069/ejsms.2018.13532.1757

اعظم جعفری؛ سمیرا کشتکار؛ محمد هادی فرپور


4. مقایسه‌ی نگرش روش‌های نقشه‌برداری سنتی و رقومی خاک با استفاده از رویکرد تفرق کارکردی (مطالعه‌ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-70

10.22069/ejsms.2017.10079.1599

زهره مصلح؛ محمدحسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عبدالمحمد محنت کش؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ عباس امینی فسخودی


5. تعیین شکل‌های فسفر آلی در یک خاک آهکی متأثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-95

مریم معینی؛ مجید حجازی مهریزی؛ اعظم جعفری