نویسنده = سمیرا کشتکار
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عوامل محیطی و خاکساز بر تنوع خاک های مناطق کرمان و لاله زار

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 69-106

اعظم جعفری؛ سمیرا کشتکار؛ محمد هادی فرپور