نویسنده = علی اکبر صفری سنجانی
تعداد مقالات: 3
1. اثر بافت و ساختمان خاک و گیاه تربچه بر مقدار نیکل در خاک، زه‌آب و گیاه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-86

حمیدرضا الماسی؛ آزاده صفادوست؛ علی اکبر صفری سنجانی


3. پیامد کاربرد کودهای آلی گیاهی بر بخش های شیمیایی و زیستی کربن آلی خاک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-60

علی اکبر صفری سنجانی؛ منیره افضل پور