کلیدواژه‌ها = استوانه‌ مضاعف
تعداد مقالات: 1
1. اثر روش‌های اندازه‌گیری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع در اراضی لسی شرق استان گلستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 87-102

پروانه حاتمی گل مکانی؛ واحدبردی شیخ؛ محسن حسینعلی زاده