کلیدواژه‌ها = کاتنا
تعداد مقالات: 1
1. کانی شناسی رس و تکامل خاک‌ها در یک کاتنا در منطقه بهشهر، استان مازندران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 97-114

اغول سونا قلی زاده؛ فرهاد خرمالی؛ آرش امینی؛ فرشاد کیانی