کلیدواژه‌ها = هورمون گیاهی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کاربرد متیل جاسمونات بر کارایی همزیستی Rhizophagus intraradices در گیاه یونجه تحت تنش کم آبی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-43

ستاره امانی فر؛ زینب حاجیلو؛ الهه وطنخواه؛ الهام ملک زاده