کلیدواژه‌ها = تکنیک‌های درون‌یابی
تعداد مقالات: 1
1. تابع مفصل و کاربرد آن در برآورد تغییرات مکانی شن و جرم مخصوص ظاهری خاک

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-64

10.22069/ejsms.2020.16594.1889

احسان غجه پور؛ اعظم جعفری؛ وحیدرضا جلالی؛ مجید محمود آبادی