کلیدواژه‌ها = مانده های گیاهی
تعداد مقالات: 2
2. پیامد کاربرد کودهای آلی گیاهی بر بخش های شیمیایی و زیستی کربن آلی خاک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-60

علی اکبر صفری سنجانی؛ منیره افضل پور