کلیدواژه‌ها = سودوموناس‌های فلورسنت
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کاربرد سودوموناس‌های فلورسنت حل‌کننده‌ی فسفات‌ و کود فسفری بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه کنجد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-86

سبحه نیک مهر؛ عبدالرضا اخگر؛ شهاب مداح حسینی؛ وحید مظفری