کلیدواژه‌ها = شاخص‌های رشدی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تعامل قارچGlomus mosseae وباکتری‌های Pseudomonas putida و Rhizobium leguminosarum (biovar phaseoli) بر تغذیه و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris)

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 91-108

پیمان عباس زاده دهجی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ فرهاد رجالی