نویسنده = بهناز دره قایدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اسیدهای آلی بر جذب و تثبیت آهن در خاک های آهکی و اسیدی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 215-228

میرحسن رسولی صدقیانی؛ بهناز دره قایدی؛ حبیب خداوردیلو؛ ندا مرادی