نویسنده = جواد گیوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تشکیل و تکامل خاک‌ها در یک ردیف پستی و بلندی در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-64

سپیده اعتدالی دهکردی؛ سید علی ابطحی؛ محمدحسن صالحی؛ جواد گیوی؛ محمد هادی فرپور؛ مجید باقرنژاد


2. ارزیابی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای رقم کبکاب ( Phoenix dactylifera L.cv Kabkob) در استان بوشهر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-45

حجت دیالمی؛ جواد گیوی؛ مهدی نادری خوراستگانی؛ محمود احمدپور؛ روح اله تقی زاده مهرجردی