نویسنده = محسن باقری بداغ آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل محدود کننده استقرار مناسب پوشش گیاهی در پارک ساحلی اهواز به روش پایگاه دانش فازی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 115-128

زینب سعیداوی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ محسن باقری بداغ آبادی


2. تجزیه و تحلیل عدم قطعیت یک نقشه‌ی خاک با استفاده از شاخص‌های مجاورت تاکسونومیکی و تفرق خاک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 147-160

عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ محسن باقری بداغ آبادی