نویسنده = محسن برین
تعداد مقالات: 2
1. نقش کربن آلی در معدنی شدن نیتروژن، کربن و غلظت برخی عناصر غذایی در یک خاک شور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-169

10.22069/ejsms.2020.16174.1865

صلاح الدین مرادی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ حبیب خداوردیلو؛ محسن برین


2. اثر ریزوسفر بر فراهمی عناصر خاک در حضور بیوچار و کمپوست ضایعات هرس و تلقیح میکوریزی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 107-124

10.22069/ejsms.2018.14022.1775

رقیه واحدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ محسن برین