نویسنده = سروش سالک گیلانی
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی قارچ حل کننده فسفات از معدن فسفات و شناسائی مولکولی آن بر اساس توالی ژن کالمودولین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 177-188

راحله جمشیدی؛ بهی جلیلی؛ محمدعلی بهمنیار؛ سروش سالک گیلانی