نویسنده = آتوسا وزیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 155-165

علیرضا منصوریان؛ آتوسا وزیری؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان نائینی