نویسنده = راحله وفادار
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر باکتری‌های محرک رشد و کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی گندم و برخی از شاخص‌های‌زیستی خاک

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 79-93

اکبر قویدل؛ راحله وفادار؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ علی اشرف سلطانی