نویسنده = ابراهیم رحیم پور
تعداد مقالات: 1
1. اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین در آزادسازی فسفر از سنگ فسفات

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 335-343

ابراهیم رحیم پور؛ ابراهیم سپهر؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ عبداللطیف قلی زاده