کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر کاربرد متیل جاسمونات بر کارایی همزیستی Rhizophagus intraradices در گیاه یونجه تحت تنش کم آبی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-43

ستاره امانی فر؛ زینب حاجیلو؛ الهه وطنخواه؛ الهام ملک زاده


2. تأثیر بنزیل‌آدنین و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته تحت تنش کلرید سدیم

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-23

وحید مظفری؛ مژده خلیل پور؛ عبدالرضا اخگر؛ مجید اسماعیلی زاده