کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از رادیونوکلوئید سزیم-137 در تخمین فرسایش خاک های حوزه آبخیز شصت-کلاته استان گلستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 133-147

نیلوفر بابانژاد؛ فرشاد کیانی؛ عبدالمجید ایزد پناه؛ فرهاد خرمالی؛ فرید اصغری زاده


2. تأثیر کاربری اراضی بر کارآیی برخی از مدل‌های نفوذ آب به خاک

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-138

محمود رضا سعدی خانی؛ اکبر سهرابی