کلیدواژه‌ها = باکتری همزیست سویا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات علف کش‌های تریفلورالین، متری بیوزین و ایمازتاپیر بر رشد جدایه های Bradyrhizobium japonicum

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 251-268

ناصر باقرانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ محمد حسین ارزانش