کلیدواژه‌ها = زیتون
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تحمل به شوری دو رقم زیتون بر اساس شاخص های رشد و تحلیل روابط رگرسیونی آنها باشوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-100

محسن سیلسپور؛ احمد گلچین؛ محمود رضا روزبان


2. ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغ‌های زیتون طارم با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-95

امید نوری؛ مهدی طاهری؛ محمد تکاسی؛ احمد قلی یان