دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-254 
1. اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز آرباسکولار بر توزیع شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آهکی با سطوح مختلف شوری

صفحه 1-24

حمید رضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نجفعلی کریمیان؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی زارعی


8. اثرات کاربرد پوسال زباله شهری و دو نوع زغال زیستی بر غلظت برخی عناصر غذایی در برنج (Oryza)

صفحه 145-159

سپیده فلاح طوله کلایی؛ محمدعلی بهمنیار؛ فردین صادق زاده؛ مصطفی عمادی


12. تأثیر اگزالیک اسید بر جذب کادمیوم توسط بخش رس خاک

صفحه 205-218

زهرا رمضانی؛ محسن حمید پور؛ پیمان عباس زاده؛ عیسی اسفندیارپور


14. ارزیابی صفات محرک رشدی برخی از جدایه‌های باکتری ازتوباکتر بومی خاک‌های استان گلستان

صفحه 233-246

افشین بهروز؛ محسن علمائی؛ سید علی رضا موحدی نائینی؛ رضا قربانی نصرآبادی