کلیدواژه‌ها = کود دامی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر ویژگی‌های خاک و کاربرد کود دامی بر ویژگی‌های رویشی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-21

محمد رفیعی الحسینی؛ محمدحسن صالحی؛ سمانه جوادی؛ زهره مصلح؛ عبدالرحمان محمدخانی


2. تاثیر کاربرد کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند (Beta vulgaris L.) رقم لاتی تیا

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 143-157

بهنام دولتی؛ امیر رحیمی؛ سعید حیدرزاده


3. برهمکنش میکوریزا، پلیت مرغی و کلسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه انار(Punica granatum L.)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 197-210

عبدالحسین ضیائیان؛ محمد صادق قربانی


4. تأثیر سه نوع کود آلی بر ویژگی‌های رشد و کارایی مصرف آب ذرت در سطوح مختلف فشردگی خاک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-47

نصرت اله نجفی؛ آرش محمدنژاد؛ محمدرضا نیشابوری