کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر کاربرد متیل جاسمونات بر کارایی همزیستی Rhizophagus intraradices در گیاه یونجه تحت تنش کم آبی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-43

ستاره امانی فر؛ زینب حاجیلو؛ الهه وطنخواه؛ الهام ملک زاده


3. اثر کشت مخلوط سویا و بادرشبویه برکارایی جذب عناصر غذایی ضروری تحت سیستم کوددهی آلی و غیرآلی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-42

مریم روستایی؛ سینا فلاح؛ علی عباسی سورکی


5. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر خصوصیات شیمیایی برگ پرتقال (تامسون ناول)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 91-106

شاهین شاهسونی؛ صدیقه گران ملک؛ شاهرخ قرنجیک


8. بررسی روند تغییرات غلظت آمونیم و نیترات در نیمرخ خاک، در سه نوع تناوب‌زراعی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 149-163

مریم کاشی ساز؛ عبدالامیر معزی؛ غلامعباس صیاد؛ غلامعباس لطفعلی آینه