دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-145 
3. اثر کاربرد سرباره مس همراه با ترکیبات آلی بر آهن قابل عصاره‌گیری به وسیله DTPA و برخی ویژگی-های یک خاک آهکی

صفحه 41-60

الهام میرپاریزی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه بختیاری


4. تاثیر بیوچار و قارچ Piriformospora indica بر عملکرد ذرت در خاک آلوده به روی

صفحه 61-78

زهرا دیانت مهارلویی؛ جعفر یثربی؛ مژگان سپهری؛ رضا قاسمی


6. کانی شناسی رس و تکامل خاک‌ها در یک کاتنا در منطقه بهشهر، استان مازندران

صفحه 97-114

اغول سونا قلی زاده؛ فرهاد خرمالی؛ آرش امینی؛ فرشاد کیانی