دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-164 
4. بررسی تأثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

صفحه 65-84

محمد کافی؛ جعفر نباتی؛ آرمین اسکوئیان؛ احسان اسکوئیان؛ جواد شباهنگ


8. تأثیر کود دامی و بیوچار آن بر جذب و آبشویی متریبیوزین در یک خاک شن لومی

صفحه 137-150

کلثوم عبداللهی؛ سید علیرضا موحدی نایینی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ پونه ابراهیمی؛ قربانعلی روشنی


9. بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک

صفحه 151-164

سعیده صادقی؛ فرشاد کیانی؛ محمداسماعیل اسدی؛ بهنام کامکار؛ سهیلا ابراهیمی