نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
پیامد بخش‌های فیزیکی ماده‌ی آلی بر پایداری خاکدانه‌ها در سه زمین جنگلی، چراگاهی و کشاورزی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 47-65

10.22069/ejsms.2017.10437.1621

سعیده بردسیری زاده؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ علی اصغر بسالت پور


واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT با استفاده از الگوریتم پرندگان برای شبیه سازی رواناب و رسوب در یک حوزه آبخیز کوهستانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 295-312

علی اصغر بسالت پور؛ شمس الله ایوبی؛ محمد علی حاج عباسی؛ احمد جلالیان