پرسش‌های متداول

چگونه در سامانه ثبت نام کرده و مقالات خود را ارسال کنیم؟

راهنمای ثبت نام و ارسال مقالات خود را می توانید از بخش «راهنمای نویسندگان» دریافت کنید.

سیاست دسترسی به مقالات در فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار چیست؟

دسترسی افراد، بدون بهره گیری از ماشین برای دانلود گسترده، به مقالات مدیریت خاک و تولید پایدار آزاد و رایگان است. البته هیچ فرد یا موسسه ای اجازۀ بهره برداری تجاری از این اطلاعات و مقالات را ندارد.

نحوه ارسال مقاله به فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار چگونه است؟

ارسال مقاله به نشریه  مدیریت خاک و تولید پایدار تنها از طریق سامانه الکترونیکی این نشریه به آدرس https://ejsms.gau.ac.ir امکان پذیر می باشد.

شرایط لازم برای آماده سازی و تدوین نهایی مقالات جهت ارسال به نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار چیست؟

جهت آماده سازی مقاله و تدوین نهایی آن برای ارسال به نشریه، لطفا به «راهنمای نویسندگان» مراجعه کنید. رعایت تمام نکات و شیوه نامه های مندرج در این راهنما ضروری است.

در صورت عدم رعایت اصول و ضوابط نشریه در تدوین نهایی، چه سیاستی دنبال می شود؟

در صورت عدم رعایت نکات منعکس شده در بخش «راهنمای نویسندگان» مقاله به هیچ وجه در دفتر نشریه/شورای فصلنامه/هیات سرویراستاران بررسی نخواهد شد.

فرآیند بررسی مقالات ارسال شده به فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار چگونه است؟

برای آگاهی از فرآیند بررسی مقالات در فصلنامه، لطفاً از بخش اطلاعات نشریه به قسمت «فرایند پذیرش مقالات» مراجعه کنید.

آیا یادداشت علمی و مقاله کوتاه در نشریه پذیرفته خواهد شد؟

بله

نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار مقالات را به چه زبان هایی مورد بررسی و پذیرش قرار خواهد داد؟

نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار آمادگی پذیرش مقالات علمی به زبان های فارسی و انگلیسی را دارد. مقالات به زبان انگلیسی پس از تجمیع در یک شماره مجزا به چاپ خواهند رسید.

نویسنده/نویسندگان مقالات چه اصول اخلاقی ای را باید مد نظر داشته باشند؟

تمام نویسندگان مقالات باید اصول اخلاقی انتشار آثار علمی را مد نظر داشته و مراعات نمایند. مدیریت خاک و تولید پایدار به طور جدی بر رعایت اصول اخلاقی انتشار آثار علمی تاکید دارد و تمام نویسندگان موظفند پیش از ارسال آثار خود از طریق بخش «اطلاعات نشریه»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله» در این نشریه را مطالعه و تماما رعایت فرمایند.

در صورت نقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی از سوی نویسندگان چه اتفاقی صورت خواهد گرفت؟

در صورت بروز و اثبات رفتاری خلاف و ناقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی، مقاله مورد نظر از گردش کار نشریه خارج شده، سپس نویسنده/نویسندگان آن در لیست سیاه نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار قرار خواهند گرفت و از آن پس هیچ مقاله ای از آنها پذیرفته نخواهد شد. همچنین این موارد به موسسات متبوع نویسنده/نویسندگان اعلام خواهد شد.

در صورت بروز سرقت علمی، در نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار چه رفتاری خواهد داشت؟

با توجه به حساسیت فراوان نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل به سرقت/انتحال علمی، درصورت بروز و اثبات این امر شدیدترین برخوردها با متخلف صورت خواهد گرفت. در این راستا، مقاله از گردش کار حذف شده، نویندگان در لیست سیاه قرار خواهند گرفت، موسسه متبوع در جریان گذاشته خواهد شد و در صورت چاپ مقاله (اثبات سرقت و انتحال علمی پس از چاپ مقاله)، در شماره بعدی متن توضیحی ای در ابتدای نشریه منتشر خواهد شد و متن مقاله مذکور از سامانه های الکترونیکی و آرشیوهای دیجیتالی نشریه حذف خواهد شد.

چه مولفه هایی در بررسی و پذیرش مقاله در نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار موثر خواهد بود؟

آثاری که منطبق با محورهای نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار باشند و دارای ساختار پژوهشی منسجم و دربردارنده و منعکس کننده پژوهش و تحقیق علمی باشند، از بخت بیشتری برای پذیرش و انتشار برخوردار خواهند بود. آثاری که صرفا به بیان سطحی مسئله پرداخته باشند و یا تنها به بیان اطلاعات، ترجمه اسناد، تکرار مکررات و... بدون دقت نظر و بررسی و نقد مبادرت کرده باشند، شانس چندانی برای پذیرش در این نشریه نخواهند داشت. علاوه بر رعایت ساختار علمی مقاله، نوآوری مقاله و میزان اعتبار یافته‏ ها، معتبر بودن روش ها و فنون و اعتبار ارجاعات و منابع از اصلی ترین نکات موثر در پذیرش مقالات دراین است.

آیا امکان اضافه/حذف/اصلاح نویسندگان پس از ارسال مقاله وجود دارد؟

با توجه به سیاست های سختگیرانه نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار برای رعایت حقوق مولفین مقالات و تاکید بر درج نام تمام نویسندگان موثر مقالات و همچنین جلوگیری از درج نام افراد غیر موثر در نگارش و تدوین مقالات، هر گونه تغییر در اسامی (از قبیل اضافه نمودن نویسنده جدید؛ حذف نام یک نویسنده از مقاله و یا تغییر در نویسنده مسئول) پس از ارسال مقاله به نشریه و بررسی آن، با رعایت ضوابط و مقررات سختگیرانه ای و با ارئه توجیهات و دلایل منطقی از سوی نویسنده مقاله و یا تمام نویسندگان آن میسر خواهد شد. در این گونه موارد شورای سرویراستاران تصمیم نهایی را اخذ و اعلام خواهند نمود. نویسندگان ملزم به پذیرش تصمیم اتخاذ شده هستند. لذا درخواست می شود با دقت فراوان و با در نظر داشتن تمام اصول اخلاقی، نام نویسندگان موثر در نگارش و تدوین مقالات، پیش از ارسال مقاله به نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار مورد مداقه قرار گیرد.

چه کسی مسئول ارسال و پیگیری امور مربوط به مقاله است؟

نویسنده مسئول مقاله باید عهده دار ارسال مقاله و همچنین موظف به رفع ایرادات و درخواست های بعدی نشریه است. ایشان می بایست مسئولیت تمام امور را بر عهده گرفته و پیگیر روند بررسی مقاله باشند.

آیا تکمیل و امضای فرم تعهدنامه ارسال مقالات ضروری است؟

تکمیل فرم تعهدنامه ارسال مقالات به نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار از سوی نویسنده مقاله ضروری است و همچنین امضای این فرم از سوی تمام نویسندگان موثر در نگارش مقالات الزامی است. نویسنده مسئول مقاله مکلف است تا متن مذکور را آماده و به امضای تمام نویسندگان مقاله برساند. این فرم تعهد نامه پس از موافقت نشریه برای چاپ مقاله، باید برای دفتر نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار ارسال شود.