نویسنده = ���������� ��������
تهیه نقشه آلودگی کلی خاک به فلزات سنگین با استفاده از راهکار امتیازهای محدودیتی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 56-70

10.22069/ejsms.2017.9174.1552

یاسر صفری؛ محمد امیر دلاور؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ حمیدرضا اولیایی؛ محمد حسن صالحی


ارزیابی وضعیت فلزات سنگین در منطقه‌ی شهرک صنعتی روی زنجان به کمک شاخص بار آلودگی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 119-133

10.22069/ejsms.2016.3146

یاسر صفری؛ محمد امیر دلاور؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ محمدحسن صالحی؛ حمیدرضا اولیایی