نویسنده = ���������� ������������ ��������
تولید زغال زیستی از پوسته شلتوک برنج و تأثیر آن بر زیست‌توده عدس و گندم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 135-150

10.22069/ejsms.2017.10016.1601

سپیده ابریشم کش؛ منوچهر گرجی؛ حسین اسدی؛ احمد علی پوربابائی؛ غلام باقری مرندی