نویسنده = ������ ������������ ��������
بررسی پارامتریک نفوذ برخی آلاینده‌های نفتی نامحلول در آب به خاک

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 143-153

10.22069/ejsms.2017.10787.1634

الهه جعفری هفشجانی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مهدی همایی؛ محمد بای بوردی