نویسنده = ��������������������� ��������������
بررسی میزان آزادسازی پتاسیم و امکان استفاده از ماسه‌سنگ گلاکونیتی به عنوان کود پتاسه در کلزا و گندم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 103-118

10.22069/ejsms.2017.11063.1644

احمد عبدل زاده؛ مطهره حبیبی؛ آرش امینی؛ حمیدرضا صادقی‌پور