نویسنده = �������� �������������� ��������
جداسازی قارچ حل کننده فسفات از معدن فسفات و شناسائی مولکولی آن بر اساس توالی ژن کالمودولین

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 177-188

10.22069/ejsms.2018.14110.1781

راحله جمشیدی؛ بهی جلیلی؛ محمدعلی بهمنیار؛ سروش سالک گیلانی