نویسنده = ����������������� �������� ������
تأثیر افزایش غلظت دی‏‌اکسید کربن اتمسفری و نیتروژن بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 19-43

10.22069/ejsms.2018.13713.1765

حسین میر سید حسینی؛ منصور کوهستانی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ محمد رضا بی‌همتا