نویسنده = ������������������ ����������
بررسی تأثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 65-84

10.22069/ejsms.2019.15359.1827

محمد کافی؛ جعفر نباتی؛ آرمین اسکوئیان؛ احسان اسکوئیان؛ جواد شباهنگ