نویسنده = ������������������ ������������ ������������
ارزیابی خطر فلزات سنگین در خاک‌های اطراف شرکت صنایع فولاد خوزستان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 61-78

10.22069/ejsms.2019.15766.1846

محبوبه لجمیراورک نجاتی؛ نفیسه رنگ زن؛ حبیب اله نادیان؛ بیژن خلیلی مقدم