نویسنده = ������������������ ��������
ارزیابی تعمیم‌پذیری مدل جنگل تصادفی برای پیش‌بینی کلاس‌های خاک در سطح زیرگروه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-64

10.22069/ejsms.2019.15779.1847

محمد جمشیدی؛ محمد امیر دلاور؛ روح الله تقی زاده؛ کلبی برانگارد