نویسنده = ریان استوارت
بررسی خواص رئولوژیک پنج رده خاک در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-30

10.22069/ejsms.2022.19252.2025

فاطمه جواهری؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ ریان استوارت؛ محمد هادی فرپور؛ هژیر کورکی