نویسنده = حسین اسدی
تولید زغال زیستی از پوسته شلتوک برنج و تأثیر آن بر زیست‌توده عدس و گندم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 135-150

10.22069/ejsms.2017.10016.1601

سپیده ابریشم کش؛ منوچهر گرجی؛ حسین اسدی؛ احمد علی پوربابائی؛ غلام باقری مرندی


اثر مدیریت خاکورزی بر تغییرات مکانی برخی ویژگی های خاک در اراضی شیب دار

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 97-111

سعیده مرزوان؛ حسین اسدی؛ ناصر دواتگر