دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر انواع اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین ‌در آزاد‌سازی فسفر از سنگ فسفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22069/ejsms.2020.5085

ابراهیم رحیم پور؛ ابراهیم سپهر؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ عبداللطیف قلی زاده


بررسی خواص رئولوژیک پنج رده خاک در استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22069/ejsms.2022.19252.2025

عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ فاطمه جواهری؛ ریان استوارت؛ محمد هادی فرپور؛ هژیر کورکی