تأثیر غلظت فسفر بر باکتری های تجزیه کننده مواد نفتی جداسازی شده از خاک های استان بوشهر در حضور فنانترن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of phosphorous concentration on isolated petrolum-degrading bacteria from Boushehr Province soil in presence of phenanthrene