تأثیر افزودن ترکیبات آلی و معدنی بر برخی از ویژگی های فیزیکی یک خاک سدیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of organic and inorganic materials on some physical properties of a sodic soil