وضعیت نیکل و کروم در خاک و گیاه برنج تحت تیمار با ورمی کمپوست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Nickel and chromium status in soil and rice under vermicompost treatment