بررسی وجود و میزان احتمالی آلودگی هیدروکربنی خاک و آب زیرزمینی در مجاورت محدوده کارخانه آنتی بیوتیک سازی ایران، شهر ساری، استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Availability and Potential Value of Hydrocarbon Contamination in soil and groundwater in surrounding area around Iran Antibiotic Factory, Sari, Mazandaran Province