مطالعه اثر توزیع اندازه ذرات خاک بر شدت فرسایش بادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of soil particle size distribution on wind erosion rate