اندوزش و تحمل آلودگی کادمیومی خاک توسط ارزن وحشی ,سلمه تره ، خرفه و خاکشیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Accumulation and tolerance of soil cadmium contamination by Millet (Pennisetum glaucum), Lambsquarter (Chenopodium album), Flix weed (Descurainia Sophi) and purslane (Portulaca oleracea)