جذب و نگهداشت منگنز، آهن، روی و مس در چند خاک غیراسیدی و اسیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

B. Dareghayedi1, *M.H. Rasouli-Sadaghiani2 and H. Khodaverdiloo2