ارزیابی تعادل تغذیه ای در باغ های هلو با روش انحراف از درصد بهینه(DOP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of nutritional balance in peach orchards through deviation from optimum percentage (DOP) method